Časté dotazy (Q&A)

Připojení na internet a bezpečnost dat

Postup připojení na wifi

Centrální jednotka zkontroluje ihned po spuštění zda má aktivní připojení k internetu. Pokud ne, vytvoří vlastní konfigurační wifi síť s názvem LogHub. Pro připojení k této wifi síti prostřednictvím vašeho telefonu nebo počítače je třeba zadat heslo, které naleznete na nálepce Centrální jednotky.

Po připojení k LogHub wifi síti by vás mělo vaše zařízení do pár vteřin automaticky vyzvat k jejímu nakonfigurování. Pokud se tak nestane, použijte internetový prohlížeč ve vašem zařízení a zadejte adresu wifi.loghub.cz. Na této stránce naleznete formulář pro připojení k vaší wifi síti (aby se vám formulář zobrazil, musíte být připojen k LogHub wifi síti). Ze seznamu je třeba vybrat vaši wifi síť a zadat k ní heslo. Po potvrzení formulář automaticky zmizí a vaše zařízení bude odpojeno z LogHub wifi sítě. Pokud jste zadali správné heslo k vaší síti, měla by začít centrální jednotka komunikovat se systémem. Nyní můžete vaši Centrální jednotku zaregistrovat ve web aplikaci.

V případě, že zadané heslo nebylo správné, bude do pár minut opět vytvořena wifi síť LogHub. V takovém případě je třeba postup opakovat.

Je možné napojit LogHub na jakoukoli wifi síť?

Centrální jednotka podporuje pouze nejnovější autentizaci wifi sítě typu WPA2. Pokud používáte zabezpečení wifi sítě WEP, doporučujeme vám změnit nastavení na WPA2, případně koupit nový wifi router. WEP zabezpečení je již zastaralé, snadno prolomitelné a představuje bezpečnostní riziko pro vaši síť a vaše data.

Co v případě, že v prostorách kde chci systém umístit, není internetové připojení?

Službu připojení k internetu bohužel neposkytujeme, ale rádi vám poradíme jaké technické parametry by vaše připojení mělo splňovat. Samotný výběr poskytovatele a instalaci už budete muset vyřešit vy. Existuje také alternativní způsob připojení bez nutnosti internetu v prostorách provozu (prosím kontaktujte nás pro dotažení detailů na loghub@loghub.sk).

Jak zjistím, zda moje wifi používá WPA2 zabezpečení?

Jednou indicií může být délka hesla. Pokud máte 10ti znakové heslo sestávající z číslic a případně písmen od A po F, tak s velkou pravděpodobností používáte staré WEP zabezpečení, které není již od roku 2004 doporučeno používat. Nejjistěji to zjistíte přihlášením se do nastavení vašeho wifi routeru.

Jak jsou data umístěna, jaké je jejich zabezpečení?

Společnost R-DAS, s.r.o. považuje bezpečnost údajů za jednu z nejdůležitějších vlastností systému. Naše společnost je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 27001. Naše servery jsou pod neustálým monitoringem, obsahují nejnovější aktualizace a jsou pravidelně zálohovány.

Kolik dat budou zařízení přenášet přes wifi síť?

Velikost přenášených dat při používání našeho systému je zanedbatelná i na připojeních k internetu s datovým limitem. Jeden záznam má velikost přibližně 0,35KB.

Celkový přenesený objem dat záleží na počtu loggerů, centrálních jednotek, jakož i konfiguraci samotného měření.

Standardně se data přes síť odesílají každých 5 minut. Pokud byste používali jednu centrální jednotku se třemi loggery, přes vaši síť by se odeslalo, i spolu se servisními daty, přibližně 0,5MB denně.

Za 30 dní by to při takové konfiguraci bylo 15MB (a to jsme počítali s poměrně velkou rezervou).

15MB dat přenesete pokud:

  • 10x zkontrolujete počasí na CHMI.cz
  • 6-8x vyhledáte něco přes google.cz
  • 3x navštívíte stránku aktuality.cz
  • Otevření jedné stránky na Facebooku přenese více než 25MB

Funkcionalita

Jaké výhody mi přinese LogHub v porovnání s klasickým měřením teploty a jejím „ručním“ zapisováním?

Největší výhodou je, že celý proces bude automatický a vy se nebudete muset o nic starat. Po prvotní konfiguraci systému již není potřeba žádný zásah. Také získáte podrobná data o vašem provozu. Systém poskytuje statistiku, upozornění, generování reportů, grafické znázornění dat a řadu dalších funkcí.

Velkou výhodou je i možnost kontrolování na dálku. S naším systémem je jedno, kde se nacházíte. Informace o vašem provozu máte k dispozici na pár kliknutí.

Jaké typy dat/informací mi systém poskytne?

Náš systém poskytuje podrobný přehled naměřených dat za posledních 7 dní, kde lze vidět všechna naměřená data z tohoto období. Veškerá data se archivují a jsou vám k dispozici ve formě reportů.

Je řešení LogHub schopno měřit teploty v chlazeném prostoru a současně i ve standardních regálech?

Ano, logger můžete umístit i do chladničky, případně do mrazničky, která má minimální teplotu ne nižší než -20°C.

Na jakých zařízeních se mohu do systému připojit?

Na jakémkoli zařízení s internetovým prohlížečem a přístupem na internet. PC, tablet, mobil. Přístup k vašim datům je přes web aplikaci app.loghub.sk, která je přizpůsobena i na mobilní zařízení.

Je systém připraven i na neočekávané situace jako například výměna / čištění chladničky?

Ano je. Ke každé hodnotě v reportech lze přiřadit tzv. anotaci. Anotace je textová poznámka pro danou hodnotu, kde lze vysvětlit případnou vychýlenou hodnotu.

Co je report?

Všechna data jsou v systému automaticky archivována a nadále přístupná ve formě reportů. Report obsahuje zpracovaná data, statistiku pro každé měřící místo samostatně a také jednoduchý seznam naměřených bodů pro protokol s možností anotace.

Report si nastavuje zákazník. Aktuální systém podporuje záznam hodnoty z konkrétního času nebo průměrnou hodnotu za zvolený krok měření (od minut až po dny).

Každý měsíc potřebujeme archivovat report v tištěné podobě, umožňuje systém tisk protokolu?

Ano, systém poskytuje možnost exportovat protokol za zvolený měsíc ve formátu PDF nebo CSV, který si pak můžete jednoduše vytisknout. Protokol obsahuje graf hodnot, jednoduchou statistiku a tabulku s jednotlivými hodnotami, časem záznamu a jejich anotacemi.

Je řešení LogHub odolné proti výpadku elektrického proudu, resp. výpadku internetového připojení?

Při výpadku internetového připojení se naměřené hodnoty neztratí, při opětovném navázání spojení je centrální jednotka pošle na server.

Při výpadku elektrického proudu loggery zaznamenávají naměřené hodnoty dále.

Pozor! Při delších výpadcích (hodiny až dny) systém není schopen generovat upozornění na překročení nastavených teplotních hranic.

Mohu si aplikaci nainstalovat do svého zařízení (mobilu, počítače)?

Ano, po otevření aplikace na app.loghub.sk vám bude nabídnuto její uložení do zařízení (viz foto). Aplikaci pak můžete otevírat přes ikonu na domovské ploše vašeho zařízení. Tuto funkcionalitu podporují:

  • Desktopové prohlížeče pro Windows 10 (Chrome, Edge, Opera)
  • Mobilní zařízení s Android
  • Mobilní zařízení s iOS
  • Prohlížeč Firefox tuto funkcionalitu nepodporuje.
 

 

Za jaké období budou v cloudu archivovány údaje o časech a teplotách pořízené jednotlivými loggery?

Údaje jsou vám dostupné po celou dobu používání systému. Délka jejich dalšího uskladnění záleží na vámi zvoleném programu, minimálně to je však 3 roky. Pro archivaci mimo systém LogHub je možný export dat do PDF nebo CSV.

Jakým způsobem budu upozorněn na překročení nastavených hranic skladovací teploty?

Emailem, upozorněním v aplikaci, SMS a plánujeme přidat i vyzvánění na telefon.

Aktuálně ve skladu do protokolu zaznamenáváme pouze jednu hodnotu denně a vyhovuje nám to. Umí tento systém fungovat stejně?

Ano, systém Loghub dokáže plnohodnotně automatizovat i tento proces. Stačí si nastavit, ve kterou hodinu dne chcete zaznamenat hodnotu do protokolu a systém vám bude ukládat pouze jednu hodnotu v daném čase dne. Zároveň však nepřijdete o funkcionalitu upozornění na překročení hranic, jelikož se jedná o oddělené funkce aplikace.

Nechci dostávat upozornění, chci jen zautomatizovat proces vyplňování protokolu.

Všechna upozornění jsou plně ve vaší režii. To znamená, že vy rozhodnete při jaké události chcete obdržet upozornění a jakou formou chcete být upozorněni (emails, notifikace, sms, hovor).

Náš sklad je větší než standardní sklady běžných lékáren. Bude tento systém fungovat iv takových podmínkách?

Ano. Systém samotný není limitován velikostí prostoru. Jediná limitace je dosah signálu. Každý logger musí dokázat komunikovat s centrální jednotkou. Tento problém lze často řešit zvolením vhodné polohy centrální jednotky. Maximální vzdálenost mezi loggerem a centrální jednotkou je závislá na typu stavby, půdorysu prostor i jejich zařízení. Obecně lze říci, že tato vzdálenost by neměla být větší než 5 až 8 metrů. V případě, že spojení není stabilní, lze problém vyřešit umístěním více centrálních jednotek do skladu. Taková instalace se řeší individuálně podle konkrétní situace.

Pokud během provozu rozšíříme sklad, je možné přidat další loggery?

Ano. Celý systém je navržen tak, aby bylo bez problémů možné přidávat a odebírat loggery podle potřeb zákazníka.

Mám zájem o sledování aktuální situace skladových prostor a nepotřebuji protokol za předchozí měsíce.

Systém poskytuje všem zákazníkům podrobný přehled aktuální i minulé situace. V takovém případě budete používat pouze tu část systému, která zobrazuje informace a data za poslední týden a také hlavní menu (dashboard), ve kterém naleznete poslední naměřené hodnoty a notifikace. Můžete si nastavit hraniční hodnoty a v případě jejich překročení vás systém automaticky upozorní. Následné vytváření reportů si již nastavujete podle svých potřeb.

V naší společnosti je za skladové prostory zodpovědných několik zaměstnanců. Není to problém?

Systém podporuje běžnou organizační strukturu. Po vytvoření profilu společnosti a zaregistrování získá váš účet práva konfigurovat celý systém. Následně umíte jednoduše pozvat další zaměstnance na spolupráci (pomocí emailu). Zaměstnanci budou moci kontrolovat naměřená data, ale samotná konfigurace je vždy na vás. Takto si můžete být jisti, že nikdo neoprávněný váš systém „nezkazí“.

Instalace

Je LogHub plnohodnotnou náhradou současných teploměrů, které ŠUKL jako kontrolní orgán uzná a nebude požadovat ještě paralelní evidenci skladovací teploty?

Ano, řešení LogHub je plnohodnotná náhrada klasického měření a evidence skladovací teploty léků. Každý logger je samostatně kalibrován

Bude potřebná účast technika při instalování nebo instalaci podle instrukcí zvládne i „netechnik“?

Technik nebude potřebný pro nainstalování produktu. Proces inicializace je nastaven tak, aby to zvládl běžný uživatel (průměrně technicky zdatný člověk).

Bude v případě potřeby zajištěna podpora při instalaci nebo při provozu řešení LogHub?

Ano, jsme vám plně k dispozici. V případě nejasností, problémů se můžete obrátit na nás loghub@loghub.sk.

Kde se loggery umísťují?

Kdekoli, kde potřebujete monitorovat teplotu (lednička, sklad, výdejna / kancelář, laboratoř, atd.). Jejich polohu v rámci místnosti nebo chladničky můžete upravit dle vašich požadavků. V zásadě by měly být tam, kde skladujete tepelně citlivé zboží.

Kolik loggerů budu potřebovat?

Loggery berte jako náhradu za vaše dosavadní teploměry. Takže pokud například. momentálně potřebujete 3 teploměry, budete potřebovat i 3 loggery.