LogHub

Teplotní mapování

Odhalte kritická místa ve vašem skladu. Mějte jistotu, že jsou vaše prostory vhodné pro skladování určeného zboží a mějte podmínky prostředí pod kontrolou.

jednoduchá instalace
rychle a bez kabelů
bez zásahu do chladicích zařízení

automatické monitorování
24 hodin. / 365 dní v roce
eliminace lidských chyb

nepřetržitý přístup k datům
správa systému v mobilu
pohotová reakce

překročení teploty
výpadek elektřiny
otevření chladničky

přesné měření
kalibrace
v souladu s HACCP

automaticky a elektronicky
dle požadavků HACCP
v PDF i CSV formátu

nízká vstupní investice
prevence ztrát
úspora provozních nákladů

bezstarostný provoz
automatická rekalibrace
technická podpora a servis

Teplotní mapování v distribuci léčiv je povinné!

Teplotní mapování je podle vyhlášky MZ SR o požadavcích na správnou velkodistribuční praxi pro distributory léčiv* povinné. Přestože je zákon v platnosti již od roku 2012, kontrolní orgány dosud teplotní mapování v případě stávajících provozů aktivně nevyžadovaly. V současnosti, pokud je během kontroly zjištěna absence teplotního mapování, kontrolní orgán dožádá výkon mapování a vypracování související dokumentace.

Teplotní mapování je potřebné nejen ve skladech, ale také v distribuci během přepravy. Kromě skladových prostor se vyžaduje také mapování chladících a mrazících boxů. Ve farmaceutickém průmyslu je teplotní mapování potřebné i ve smyslu požadavků orgánů, norem a nařízení jako EMA, FDA a GSP/GDP/GMP/GLP. Výstupní dokumentaci z mapování teploty, protokoly, zprávy lze harmonizovat se zažitým postupem, procesem, standardem dle požadavků zákazníka.

*128/2012 Sb. Vyhláška „Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 21. března 2012 o požadavcích na správnou výrobní praxi a požadavcích na správnou velkodistribuční praxi“

Teplotní mapování vám pomůže odhalit kritická místa ve vašem skladu. Díky teplotnímu mapování má provozovatel skladových prostor jistotu, že prostory jsou vhodné pro skladování určeného zboží a během provozu lze udržet podmínky prostředí ve stanovených hranicích či kritériích.

Teplotní mapování je důležité zejména v případě teplotně senzitivního zboží s úzkým stabilitním intervalem. Mapování lze realizovat na různé veličiny. Nejčastěji je mapována teplota, případně vlhkost, mapovat je však možné jakékoli požadované veličiny. R-DAS poskytuje službu teplotního mapování pro nově zavedené i stávající provozy, převážně sklady.

Mapování se realizuje dočasným rozmístěním sítě senzorů systému LogHub v trvání několika dní až týdnů. Údaje jsou okamžitě k dispozici online pro případné korigování sítě senzorů.

Senzory jsou bezdrátové, lze je kdykoli přesunout a ověřit si podmínky na jakémkoli místě. Mnoho skladových prostor se dispozičně mění podle aktuálního stavu skladu a charakteru uchovaného materiálu. S LogHubem se této změně dokážete přizpůsobit doslova za pár vteřin a to bez přerušení monitorování.

Díky teplotnímu mapování se o vhodnosti prostor vytvoří dokumentované záznamy, čímž se validuje vhodnost prostoru ve vztahu k realizované činnosti a skladovanému zboží.

Požadavky na systém

Jediné, co systém potřebuje, je připojení na internet a volná elektrická zásuvka. V případě potřeby zajistíme v rámci služby i připojení na internet.

Připojení na internet

Jedna elektrická zásuvka

Co je součástí služby teplotního mapování?

Cena

K našim zákazníkům přistupujeme individuálně. Navrhované řešení přizpůsobujeme specifickým potřebám zákazníka, proto je součástí nabídky služeb také individuální cenová kalkulace.

Po přijetí požadavku o provedení teplotního mapování zpravidla následuje osobní prohlídka prostor. Během mapování by měl být zajištěn běžný provoz a přibližně 60% obsazenost skladu zbožím. V případě, že zákazník disponuje vhodnou dokumentací skladovacích prostor, podmínek, procesů nebo je v prostorách již nasazen systém monitorování prostředí, lze připravit indikativní nabídku i bez osobní obhlídky. V případě potřeby vícenásobného teplotního mapování (sezónní, cyklické, jiné), poskytujeme pro následné mapování výrazné slevy.

Náš tip